Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 mei, zullen zes wijzigingen van het verkeersreglement begin juni van kracht worden:

- Elektrische scooters kunnen nu met 25 km/u in plaats van 18 km/u rijden. Deze verandering is in lijn met de realiteit van de huidige elektrische scooters, die vaak deze snelheid bereiken en overtreffen. Ondanks geruchten is het dragen van een helm niet verplicht.
- Fietsers jonger dan 10 jaar in plaats van 9 jaar kunnen op trottoirs rijden.
- Om een fietser te passeren, zal het nu nodig zijn om 1,50m te laten staan in plaats van 1m tussen de fiets en de auto. Deze maatregel zal de automobilisten die niet in staat zijn om over smalle wegen te rijden, niet bevallen.
- Speed-pedelec, snelle elektrische fietsen, kan met z’n tweeën worden bereden op de weg.
- Als er een voetgangersoversteekplaats beschikbaar is binnen een straal van 20 meter, zijn voetgangers verplicht deze te gebruiken. Vroeger was deze afstand 30m.
- Het volledige groene licht voor fietsers is onderdeel van het verkeersreglement. Concreet betekent dit dat verkeerslichten die het silhouet van een fiets voorstellen, kunnen worden geïnstalleerd. Op een kruispunt dat met dit apparaat is uitgerust, zal het verkeerslicht tegelijkertijd groen worden voor alle voetgangers en fietsers die het oversteken, ongeacht de richting waarin zij zich begeven. Ondertussen wordt het gemotoriseerde verkeer in alle richtingen onderbroken. Dit systeem bestaat in Nederland, maar het zal moeilijker te installeren zijn in ons land.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator