De commissie Financiën van het Parlement heeft op 19 maart unaniem een ​​PS-wet aangenomen om het btw-tarief te verlagen van 21 tot 6% voor de aankoop van een fiets of elektrische fiets.

“Een directe korting van 15% op de aankoopfactuur is een sterke maatregel om het fietsen in ons land aan te moedigen,” zei MP Laurent Devin (PS), achter het voorstel . “Het doel is om meer burgers aan te trekken voor dit efficiënte en milieuvriendelijke vervoermiddel. Elektrische fietsen zijn ook bezorgd. Een aanzienlijke vermindering van de rekening stelt meer mensen in staat toegang te hebben tot e-bikes, die een uitstekend alternatief vormen voor de auto voor korte of middellange afstanden. Voor een elektrische fiets ter waarde van 1500 €, inclusief btw, is de korting bijvoorbeeld 225 euro.

Een exacte berekening zou passender zijn om te zeggen dat een fiets die vandaag 1.500 € wordt verkocht, € 1.335 met 6% btw wordt verkocht, een korting van € 165.

Na goedkeuring in de plenaire vergadering, is het aan de regering om de realisatie ervan bij de Europese autoriteiten te bepleiten. Hiertoe zal moeten worden gewacht op de oprichting van een nieuwe regering en de verdediging van het project in Europa. De maatregel zal dit jaar niet van kracht worden.

Het is daarom niet zeker dat de maatregel slaagt en het is te hopen dat zijn aankondiging de kortetermijnverkopen van fietsen niet verlamt, omdat consumenten in afwachting van deze hypothetische afname een aankoop zouden uitstellen.